Makna Hidup serta Kehidupan

Makna Hidup serta Kehidupan

Banyak orang hidup yang memaknai hidup serta kehidupan ini dengan uraian yang tidak sama, pemikiran yang berbeda. Pasti saja, ini seluruh dipengaruhi oleh sepanjang mana pengetahuan tiap- tiap orang dalam memahami dirinya. Bergantung dia menguasai dirinya selaku siapa. Dari sinilah seluruh bermula. Apabila ia mengidentifikasi dirinya selaku manusia yang tidak bertuan, hingga ia hendak memastikan sendiri sebebas- bebasnya apa serta gimana hidupnya. Kebalikannya, apabila ia memahami dirinya selaku manusia yang dipunyai oleh tuannya, hingga ia hendak menjajaki petunjuk dari tuannya tentang apa makna hidup serta kehidupan ini.

Kemudian gimana dengan manusia yang walaupun ia ketahui jika atas dirinya terdapat owner yang berkuasa, tetapi ia tampaknya tidak menguasai dengan benar tentang hakikat hidup serta kehidupan ini? Hhmmm…. itu merupakan tipe manusia yang tidak ingin ketahui, yang bergerak cuma bersumber pada nalurinya saja sebagaimana watak hewani. Apa yang memuaskan dirinya sajalah yang menuntunnya dalam menempuh hidup serta kehidupan. Iya.., semacam seperti itu. Ini semacam hewan yang pintar walaupun tidak berpikir. Ini merupakan semacam manusia yang berpikir tetapi sebetulnya tidak berpikir Jalan-Jalan Kehidupan .

Tetapi, untuk seorang yang menyadari jika dirinya merupakan hanya bawahan saja, kalau terdapat tuan yang memilikinya,

yang berkuasa atas dirinya serta yang mengendalikan hidupnya, hingga ia hendak ketahui diri, ketahui hendak ketidaktahuannya. Karenanya, ia hendak berupaya mencari ketahui dengan metode bertanya kepada tuannya tentang buat apa ia hidup, gimana sepatutnya ia berlagak dalam kehidupan ini.

Iya, begitulah…. bertanya.

Bertanya kepada tuannya. Tu( h) an yang tidak cuma memilikinya, tetapi pula menciptakannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *